กฎกติกาสำหรับสมาชิก SBOBET4X

กฏและกติกา สโบเบท โดยทั่วไป

 1. ลูกค้าทีเข้ามาร่วมการเดิมพันกับ SBOBET4x.com จะต้องแน่ใจว่า ประเทศ ของท่านยอมรับการพนันเช่นนี้

 2. SBOBET4x.com จะรับการเดิมพันจากลูกค้าที่มีอายุ มากกกว่า 18 ปี ปีขึ้น ไป SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิสำหรับบุคคลทียังไม่บรรลุนิติภาวะ และทางเราสามารถยกเลิกการเดิมพันของท่านได้

 3. การส่งข้อมูลเป็นหน้าที่ของสมาชิก คุณจะต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางเราจึงจะจ่ายเงินให้

 4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเก็บ Username และ password และรายละเอียดต่างๆทีสำคัญ ในกรณีทีลูกค้าไม่แน่ใจ หรือไม่มันใจว่าจะโดนแฮ็คข้อมูล ให้รีบแจ้งทาง Call Center ทันที

 5. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเดิมพันใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 6. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปิด Account ของลูกค้า รวมทัังคืนเงิน Account โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 7. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวได้ และการเดิมพันที่เข้ามาในช่วงนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะ

 8. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันเวลาใกล้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถคืนเงิน ที่มีการเดิมพันแล้วไปยัง Account ของลูกค้า ในกรณีมีการผิดพลาดใดๆ

 9. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 10. SBOBET4x.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง สิน ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ทีส่งผลต่อการเดิมพัน เมื่อการเดิมพนัน มีการวางเดิมพันไปแล้ว

 11. SBOBET4x.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายการเดิมพันบอลชุด สูงสุดไม่เกิน 500 เท่าต่อ 1 บิล

 12. หากเกิดข้อพิพาทไว้ว่าจะในในกรณีใดๆ ทาง SBOBET4X.com จะยึดการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

SBOBET ใช้เทคโนโลยีขั้น สูง มีมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัย และควบคุมการร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์

ขอให้สมาชิกหลีกเลี่ยงพฤติการณ์การร่วมสนุกที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎกติกาของ sbobet ในทุกกรณี

เพราะเราสามารถตรวจทราบได้ และสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว

 1. การเล่น Betting ทุกรายการ รวมถึงรายการ Live เป็นรายการทีท่านต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูลมา อย่างดี และถือว่าเต็มใจ ในทุกๆรายการทีได้กด Betting ไป จึงไม่สามารถใช้เหตุผลอืนใดนำมาอ้างเพือคืนเงินในทุกกรณี

 2. เพือความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกต้องเปลี่ยน Password ทุกเดือน (ตัวเลข หรือ ตัวอักษร 6 หลักขึน ไป) ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีผู้อืนเขาไปใช้ใน User ของท่าน

 3. ในทุกรายการ Betting จะถือว่าเจ้าของ Username เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

 4. สมาชิกต้องทราบ กฎ-กติกา โดยสามารถอ่านได้ทีหน้าเว็บไซด์ที่ท่านร่วมสนุก โดยทีมงานจะถือว่าสมาชิก ได้รับรู้ กฎ – กติกา ของเว็บนัน ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 5. หากมีข้อผิดพลาด การตัดสินของทีมงาน SBOBET4X.com ถือเป็นทีสิ้นสุด